Matvælastofnun óskar eftir því að ráða eftirlitsdýralækni til starfa í Norðvesturumdæmi með aðsetur á Sauðárkróki. Um 100% stöðu tímabundið í ár er að ræða með möguleika á framlengingu og æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlitsdýralæknir sinnir fyrst og fremst eftirliti skv. gildandi lögum og reglugerðum á sviði matvæla og dýravelferðar, heilbrigðiseftirliti í sláturhúsum, samskiptum við opinberar stofnanir ásamt umsjón með tilteknum málaflokkum á verksviði umdæmisstofunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Dýralæknismenntun og starfsleyfi sem dýralæknir
  • Æskilegt er að umsækjandi hafi starfað við opinbert eftirlit
  • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
  • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
  • Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
  • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku 
  • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á ensku
  • Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Kolbeinn Jónsson héraðsdýralæknir á netfanginu jon.jonsson hjá mast.is eða í síma 530 4800. Sótt er um starfið í þjónustugátt Matvælastofnunar undir „Eftirlitsdýralæknir í Norðvesturumdæmi“.  

Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og afrit af prófskírteini. Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember nk.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands. 

Skoða á mast.is

Aðsent.