Laust er til umsóknar starf veitustjóra Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf. Starfið heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf veitustjóra. Veitustjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

 

Starfssvið

 • Starfar á umhverfissviði við hlið rekstrarstjóra og umhverfisstjóra.
 • Ber ábyrgð á framkvæmdum og rekstri fráveitu, hitaveitu og vatnsveitu en vinnur jafnframt að öðrum tilfallandi verkefnum í samráði við rekstrarstjóra og umhverfisstjóra.
 • Er yfirmaður annarra starfsmanna veitna
 • Vinnur að undirbúningi fjárhagsáætlana fyrir veitur í samvinnu við framkvæmdaráð og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á.
 • Ber ábyrgð og eftirlit með öryggismálum sem snerta veitur.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla á sviði framkvæmda er nauðsynleg
 • Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðaráætlunum.
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg

 

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

 

Umsóknarfrestur um starf veitustjóra Húnaþings vestra er til og með 26. nóvember  nk. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veitir  Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma 455-2400

 

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru um 1200.  Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.