Í frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2022 er tillaga að lagabreytingu um viðmið fyrir árlega uppfærslu skattleysis- og þrepamarka. Þessi breyting er síðasti áfangi kerfisbreytinga tekjuskatts einstaklinga sem kynntar voru árið 2019. Tillagan felur í sér að miðað verður við ársbreytingu vísitölu neysluverðs ásamt mati á þróun langtímaframleiðni. Miðað verður við 1,0% árlega aukningu framleiðni og það mat tekið til endurskoðunar á 5 ára fresti, næst fyrir áramótin 2027-2028. Hækkun vísitölu neysluverðs liggur nú fyrir og nemur hún 5,1% á 12 mánaða tímabili. Heildarhækkun viðmiðunarfjárhæða verður því 6,1%.

Með fyrirvara um samþykkt Alþingis verða persónuafsláttur og þrepamörk eftirfarandi árið 2022.

2022Á áriÁ mánuði
Persónuafsláttur:646.99353.916
Þrepamörk milli 1. og 2. þreps:4.445.783370.482
Þrepamörk milli 2. og 3. þreps:12.481.2751.040.106

Meðalútsvar á árinu 2022 verður samkvæmt fyrirliggjandi ákvörðunum sveitarfélaga 14,45% og helst óbreytt milli ára. Við staðgreiðslu ber launagreiðendum að miða við meðalútsvarshlutfallið en þar sem meðalútsvarið helst óbreytt verða engar breytingar á staðgreiðsluhlutföllum ársins, þ.e. samanlögðum hlutföllum tekjuskatts og meðalútsvars. Af 69 sveitarfélögum eru 4 sveitarfélög sem breyta útsvarshlutfalli sínu árið 2022, öll til hækkunar. Alls leggja 54 sveitarfélög á hámarksútsvar. 3 sveitarfélög munu leggja á lágmarksútsvar.

Skattleysismörk tekjuskatts og útsvars verða 178.577 kr. á mánuði að teknu tilliti til 4% lögbundinnar iðgjaldagreiðslu launþega í lífeyrissjóð. Þá munu skattleysismörk tekjuskatts, sem eru þau mörk sem launþegi byrjar að greiða tekjuskatt til ríkisins, vera 330.368 kr. að teknu tilliti til 4% lögbundinnar iðgjaldagreiðslu launþega í lífeyrissjóð.

Tryggingagjald

Í ársbyrjun 2022 mun skatthlutfall almenns tryggingagjalds hækka um 0,25 prósentustig, úr 4,65% í 4,9%. Hækkunin kemur til vegna þess að lækkun gjaldsins árið 2021 gengur til baka. Var sú aðgerð tímabundin í eitt ár og hluti af aðgerðarpakka stjórnvalda vegna efnahagsáhrifa kórónuveirunnar.

Tryggingagjald í heild hækkar úr 6,10% í 6,35%, sbr. meðfylgjandi töflu.

Ár20212022
Almennt tryggingagjald4,65%4,90%
Atvinnutryggingagjald1,35%1,35%
Gjald í Ábyrgðarsjóð launa vegna gjaldþrota0,05%0,05%
Markaðsgjald0,05%0,05%
Tryggingagjald, samtals6,10%6,35%

Forsíðumynd: Hari