Eftirfarandi breytingar verða á verðskrám RARIK 1. ágúst 2020.

Verðskrá RARIK fyrir flutnings- og dreifikostnað raforku:

Til að mæta aukinni raforkuþörf fyrir aflfreka notendur með lítinn nýtingartíma hefur RARIK ákveðið að bæta við afltaxta í þéttbýli og dreifbýli sem brúar billið á milli núverandi orkutaxta og afltaxta. RARIK hefur í því skyni bætt við afltaxta VA510 í þéttbýli og VA530 í dreifbýli í nýja verðskrá sína, Verðskrá fyrir dreifingu og flutning raforku.

Einnig verða breytingar á verðskrá RARIK í samræmi við breytingar á dreifbýlisframlagi ríkisins sem Orkustofnun tilkynnti RARIK nýlega. Breytingar á dreifbýlisframlaginu, sem fer úr 1,98 kr/kWst í 2,08 kr/kWst, taka gildi tekur frá og með 1. ágúst næstkomandi. Umrædd breyting hefur í för með sér lækkun á dreifikostnaði til almennra notenda sem hækkun dreifbýlisframlagsins nemur. Frá sama tíma munu niðurgreiðslur á húshitun lækka sem nemur sömu upphæð.

Verðskrá fyrir innmötun raforku:

Verðskrá RARIK fyrir innmötun raforku mun hækka um 2,5% frá og með 1. ágúst 2020 til samræmis við hækkun verðskrár Landsnets frá sama tíma. Liðir í B-hluta verðskrárinnar breytast ekki.

Sjá nánar á vefsíðu RARIK