Samningar hafa tekist við dýralækna í dreifðum byggðum landsins um að sinna nauðsynlegri dýralæknaþjónustu til næstu fimm ára. Samhliða voru gerðir verkkaupasamningar við dýralækna um að þeir sinni opinberum störfum fyrir Matvælastofnun og gerir það stofnuninni kleift að fækka héraðsdýralæknum og hagræða í rekstri.

Á liðnu ári skipaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra starfshóp um þjónustu dýralækna í dreifðum byggðum og vaktþjónustu dýralækna. Í hópnum sátu fulltrúar ráðuneytisins, Matvælastofnunar og Dýralæknafélags Íslands, en hlutverk hans var að taka skipulag bæði þjónustu í dreifðum byggðum og vaktþjónustu dýralækna til endurskoðunar. Meginmarkmiðið var að tryggja aðgengi að dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum og vaktþjónustu utan dagvinnutíma á hagkvæman og aðgengilegan hátt, með áherslu á velferð dýra. Starfshópurinn skilaði ráðherra tillögum að nýju fyrirkomulagi, sem hann samþykkti og hefur það nú verið útfært, m.a. með setningu eftirfarandi reglugerða:

Samhliða þessu vinnur ráðuneytið að endurskoðun reglugerðar um Matvælastofnun og er með setningu hennar stefnt að fækkun umdæma stofnunarinnar úr sex í fjögur eigi síðar en í árslok 2021. Þjónustusvæði dýralækna verða hins vegar níu með ellefu fullar staðaruppbætur fyrir dýralækna. Fækkun umdæma Matvælastofnunar byggir á möguleikum stofnunarinnar til að kaupa þjónustu af dýralæknum sem samið hefur verið við. Vegna dýralæknaþjónustu var samið við sex dýralækna og fjögur fyrirtæki þar sem starfa tveir eða fleiri dýralæknar. Stofnunin gerði síðan verkkaupasamninga við alls sextán dýralækna.

Með nýrri reglugerð um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum er þjónustusvæðum fækkað úr tíu í níu, en fullar staðaruppbætur verða þó ellefu, en voru áður tíu. Á tveimur svæðum er ein og hálf staðaruppbót (Húnavatnssýslur annars vegar og Þingeyjarsýslur hins vegar) og á einu svæði er gert ráð fyrir tveimur staðaruppbótum (Fljótsdalshérað og suður að Djúpavogi). Með þessu fyrirkomulagi skapast viðunandi starfsskilyrði fyrir dýralækna þannig að þeim hugnist að starfa í dreifðum byggðum landsins. Nýtt skipulag dýralæknaþjónustu felur í sér aukið aðgengi að dýralæknum og komið er á samstarfi við Matvælastofnun, sem skapar aukna tekjumöguleika fyrir þjónustudýralækna. Þeim er jafnframt tryggður réttur til fjarveru vegna veikinda og orlofs og þak er sett á vaktskyldu þeirra.