Eining-Iðja vill minna félagsmenn á rétt sinn á að fá greidda orlofsuppbót/persónuuppbót, en það er föst fjárhæð sem atvinnurekendum er skylt að greiða starfsfólki sínu í maí/júní ár hvert. Uppbótin miðast við starfshlutfall og starfstíma á orlofsárinu, inniheldur orlof og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum kjarasamninga. Áunna orlofsuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótarinnar.

  • Almennur vinnumarkaður – Orlofsuppbót er 52.000 kr. miðað við fullt starf og átti að greiðast 1. júní sl.
  • Ríki – Orlofsuppbót er 52.000 kr. miðað við fullt starf og átti að greiðast 1. júní sl.
  • Sveitarfélög – Persónuuppbót er 51.700 kr. miðað við fullt starf og átti að greiðast 1. maí sl. 

Töflur sem sýna upphæð orlofsgreiðslu miðað við starfshlutfall og starfstíma

Sjá nánar í kjarasamningum viðkomandi aðila.

Mynd/aðsend