Lögð er fram afgreiðsla bæjarráðs frá 726. fundi, dags. 13. janúar 2022 þar sem bæjarráð vísaði afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.

Forseti bæjarstjórnar bar upp eftirfarandi tillögu um ósk sveitarfélagsins um sérreglur.

Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að senda ráðuneytinu eftirfarandi ósk um sérreglur í reglugerð 995/2021 vegna byggðakvóta.

Lagt er til að sérreglur í reglugerð hvað varðar Fjallabyggð verði með þeim hætti að heimilt verði að landa afla innan sveitarfélags óháð því í hvoru byggðarlagi bátur fær úthlutun, einnig er lagt til að hámark úthlutunar til hvers skips verði ekki meiri en 80 tonn, að síðustu er óskað eftir sérreglu er varðar skilgreiningu á vinnslu sem fram kemur í 4 mgr. 6. gr þ.e. að henni verði breytt með þeim hætti að slæging bolfisks teljist til vinnslu.

Skipting byggðakvóta á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar

Ákvæði reglugerðar nr. 995/2021 gilda um úthlutun byggðakvóta Ólafsfjarðar og Siglufjarðar með eftirfarandi breytingum:

a)
Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, og skal skipt hlutfallslega af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags, miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið innan viðkomandi sveitarfélags á tímabilinu 1. september 2020 til 31. ágúst 2021, þó að hámarki 80 þorskígildistonn á fiskiskip.

b)
Ákvæði 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Afli af fiskiskipum sem landað er í sveitarfélagi af bátum sem ekki eru skráðir innan viðkomandi sveitarfélags á sama tíma, telst ekki til landaðs afla samkvæmt 1. mgr.

c)
Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2021 til 31. ágúst 2022.

d)
Í ákvæði 4. mgr. 6. gr verði bætt “slægingu á bolfisk” í upptalningu á vinnslu.

Hvað varðar rökstuðning vegna stafliða a til c vísast til rökstuðnings fyrri ára.
Rökstuðningur fyrir ósk sem fram er sett í staflið d er að nú eru engar starfandi vinnslur í sveitarfélaginu sem hafa hug á að vinna bolfiskafla í samræmi við skilgreiningu 4. mgr. 6. gr. reglugerðar. Breytingar hafa orðið frá fyrra ári enda hefur rekstrarumhverfi smærri fiskvinnsla verið mjög erfitt um langt skeið. Af þeim sökum og þar sem til staðar eru vinnslur sem hafa hug á að kaupa fisk og slægja og að með því skapast störf þá er það mat bæjarstjórnar að staðinn sé vörður um atvinnu í sveitarfélaginu til sjós og lands.

Bæjarstjórn samþykkir með 7 atkvæðum tillögu forseta og felur bæjarstjóra að senda þær á ráðuneytið.