Birt hafa verið í samráðsgátt drög að frumvarpi heilbrigðisráðherra til breytinga á lögum um ávana- og fíkniefni vegna vinnslu iðnaðarhamps. Með frumvarpinu er lagt til að stjórnsýsla og verkefni sem varða innflutning á fræjum til landsins til ræktunar á iðnaðarhampi verði færð frá Lyfjastofnun til Matvælastofnunar. Umsagnarfrestur er til 4. mars.

Síðastliðið vor veitti heilbrigðisráherra Lyfjastofnun undanþáguheimild með reglugerðarbreytingu sem gerði innflutning, meðferð og vörslu fræja til ræktunar iðnaðarhamps mögulega. Reglugerðin á sér stoð í 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni. Heimildin er háð skilyrðum og takmörkunum svo tryggt sé að ekki verði fluttar inn eða ræktaðar plöntur sem innihalda vímuefnið THC í nýtanlegu magni, eða að hámarki 0,2%.

Eins og fram kom í tilkynningu ráðuneytisins um reglugerðarbreytinguna lagði ráðherra áherslu á að um tímabundna ráðstöfun væri að ræða. Skýra þyrfti lagagrundvöll þessara mála og ábyrgð þeirra stofnana sem þurfa að koma að framkvæmdinni þegar kemur að leyfisveitingum og eftirliti með ræktun iðnaðarhamps. Skipaður var starfshópur í þessu skyni og eru frumvarpsdrögin sem nú eru birt til umsagnar niðurstaða af vinnu hans.

Í starfshópnum áttu sæti fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins, fulltrúi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, fulltrúi Lyfjastofnunar og fulltrúi Matvælastofnunar. 

Athygli er vakin á því að frumvarpsdrögin fjalla ekki um CBD olíu (Cannabidiol) en þau mál eru til skoðunar hjá stjórnvöldum.

Skoða á vef Stjórnarráðsins