Vakin er athygli á því að á Sauðárkróki eru tveir losunarstaðir fyrir garðúrgang sem gegna sitthvoru hlutverkinu.

Jarðvegstippur við Borgargerði, sunnan við hundagerðið (grænn punktur á mynd)

Þangað fer einungis almennur garðúrgangur:

Smærri trjágreinar
Jarðvegur
Gras/hey

Gránumóar (rauður punktur á mynd)

Þangað fer eftirfarandi úrgangur:

Stærri trjágreinar
Tré
Steypuafgangar
Hellur
Flísar o.þ.h.

Allur annar úrgangur fer sem áður í Flokku.