Náms- og starfsráðgjafi

Markmið með náms- og starfsráðgjöf er að veita öllum nemendum skólans þjónustu í málum sem tengjast persónulegum högum þeirra, námi – og starfsvali. Auk þess að veita foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki ráðgjöf/fræðslu í málefnum einstakra nemenda.

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fyrst og fremst að vera málsvari og trúnaðarmaður nemenda innan skólans og standa vörð um velferð þeirra. Þá sér hann einnig um málefni er tengjast stoðþjónustu og kynningu á námi skólans.

Ráðning er frá 1. janúar 2022.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • skipuleggja og sjá um framkvæmd náms- og starfsfræðslu 
 • veita upplýsingar og annast ráðgjöf til nemenda um náms- og starfsval
 • taka þátt í að skipuleggja aðgerðir til að stuðla að betri líðan og farsæld nemenda í skólanum
 • sinna kennslu um gagnlegar námsaðferðir og hjálpa nemendum að finna styrkleika sína og námsstíl
 • aðstoða nemendur við að finna úrræði vegna námserfiðleika
 • fylgjast með námsgengi nemenda og gera kröfur til úrbóta gerist þess þörf
 • liðsinna kennurum vegna námsvanda einstakra nemenda og vera þeim til aðstoðar við skipulagningu og umsjón með nemendahópum
 • hafa samband við forráðamenn nemenda þegar þörf er á
 • hafa yfirumsjón með mætingum nemenda og viðbragðsferli
 • sjá um kynningar á skólanum
 • fylgjast með nýjungum á sviði námsráðgjafar og viðhalda faglegri hæfni með endurmenntun
 • sitja í stoðþjónustuteymi, heilsu- og forvarnarteymi og neyðarstjórn skólans
 • tengiliður við heilbrigðisstarfsfólk sem starfar með skólanum
 • taka saman skýrslu um starf sitt í lok hvers skólaárs
 • hefur umsjón með og uppfærir það sem tengist starfinu undir flipanum -Þjónusta- á heimasíðu skólans
 • heldur utanum og fylgir eftir mótttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku, sér til þess að upplýsingar á heimasíðu séu réttar
 • sér um verkefnið – Byggjum brú – um samskipti grunn- og framhaldsskóla um samstarf á skólaskilum
 • vinna að ýmsum verkefnum í samráði við skólastjórnendur 

Öll atriði eiga bæði við varðandi stað- og fjarnema.

Hæfniskröfur

Háskólamenntun og leyfisbréf náms- og starfsráðgjafa skv. lögum nr. 35/2009. Hæfni til að vinna stafrænt er skilyrði. Menntun sem tengist félagsráðgjöf, fjölskylduráðgjöf og skyld menntun er eftirsóknarverð. 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Kennarasamband Íslands hafa gert.

Leitað er að starfsmönnum sem hafa frumkvæði, eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og vilja taka þátt í uppbyggingu náms með dreif- og fjarnámssniði og í samræmi við ný lög um framhaldsskóla (nr. 92/2008) þar með talið möguleika á fjarnámsráðgjöf. Eftirsóknarvert er ef umsækjendur hafa menntun, þekkingu og reynslu sem nýtist skólanum umfram það starf sem er auglýst og er þá möguleiki á stærra stöðuhlutfalli. 

Einkunnarorð Menntaskólans á Tröllaskaga eru Frumkvæði, sköpun og áræði. Við leggjum áherslu á gott samstarf við samfélagið og umhverfi skólans. Skólinn leggur áherslu á fjölbreyttar verkefnamiðaðar kennsluaðferðir, virka notkun kennslukerfis (Moodle) og margs konar námsmat með sérstakri áherslu á leiðsagnarmat. Umsækjendur þurfa að vera liprir í notkun upplýsingatækni.

Auglýsingin gildir í 6 mánuði.

Starfshlutfall er 60%

Umsóknarfrestur er til og með 06.12.2021

Nánari upplýsingar veitir

Lára Stefánsdóttir – lara@mtr.is – 460 4240
Jóna Vilhelmína Héðinsdóttir – villa@mtr.is – 460 4240

Smelltu hér til að sækja um starfið

Mynd/MTR