Á fiskveiðiárinu 2022-2023 er almennum byggðakvóta úthlutað til 51 byggðalags í 29 sveitarfélögum.

Heildarúthlutun eykst um 262 tonn milli ára og verða því breytingar á magni úthlutaðra þorskígildistonna til einstakra byggðalaga.

Úthlutunin byggir á reglugerð nr. 1018/2022 um úthlutun byggðakvóta til byggðalaga á fiskveiðiárinu 2022/2023. Einnig er stuðst við upplýsingar frá Fiskistofu um samdrátt í botnfiskafla, botnfiskaflamarki og vinnslu botnfisks auk samdráttar í rækju- og skelvinnslu.

Byggðalög með færri en 400 íbúa fá 3.271 þorskígildistonnum úthlutað, byggðalög með fleiri en 400 íbúa fá 1.629 þorskígildistonnum úthlutað. Alls fá 14 byggðalög lágmarksúthlutun og fjögur byggðalög fá hámarksúthlutun.

Úthlutun fiskveiðiársins 2022-2023 eftir landshlutum

  • Austurland 863 tonn
  • Norðurland eystra 1.086 tonn
  • Norðurland vestra 460 tonn
  • Suðurland 196 tonn
  • Suðurnes 172 tonn
  • Vestfirðir 1.856 tonn
  • Vesturland 267 tonn

Nánari sundurliðun á úthlutun byggðakvóta til einstakra byggðalaga 2022-2023.

Úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2022-2023 byggir á ákvæðum reglugerðar nr. 1370/2022. Ráðuneytið skal leita eftir afstöðu sveitarstjórna hvort þær óski eftir að setja sérstök skilyrði fyrir úthlutun aflamarksins innan einstakra byggðalaga.

Þar sem endanleg úthlutun byggðakvóta til byggðalaga á fiskveiðiárinu 2022-2023 liggur fyrir er sveitarfélögum því gefinn frestur til 13. janúar 2023 að senda ráðuneytinu tillögur um sérreglur.

Tillögur sveitarfélaga verða síðan til kynningar á vef ráðuneytisins til 23. janúar og í framhaldinu verða sérreglur fyrir hlutaðeigandi byggðalög teknar til efnislegrar meðferðar.

Komi ekki fram óskir um sérreglur innan framangreinds tímafrests mun ráðuneytið beina því til Fiskistofu að auglýsa byggðakvóta fyrir viðkomandi byggðalög til umsóknar eins fljótt og auðið er.

Reglur byggðakvóta fiskveiðiárið 2022-2023 má finna hér. Einnig innsendar tillögur sveitarstjórna um sérreglur ásamt úrskurði matvælaráðuneytis.