Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) óska eftir að ráða verkefnastjóra til starfa. Um nýtt og spennandi verkefni er að ræða sem hefur það að markmiði að laða fjárfestingar í landshlutann til að fjölga þar störfum. Ráðið er í starfið til tveggja ára með möguleika á framlengingu.

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2020.

Starfssvið

 • Mat á fyrirliggjandi hugmyndum um iðnaðaruppbyggingu á Norðurlandi vestra.
 • Markaðssetning landshlutans sem fýsilegs fjárfestingarkosts, þ.m.t. gerð kynningarefnis, bein markaðssetning, samskipti við fjárfesta o.fl.
 • Mat og greining á innviðum.
 • Gerð viðskiptaáætlana og markaðsgreininga.
 • Samskipti við hagsmunaaðila.
 • Koma auga á tækifæri til atvinnuskapandi fjárfestinga í landshlutanum.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Haldbær þekking/reynsla af rekstri.
 • Reynsla af fjárfestingum og atvinnuuppbyggingu er kostur.
 • Greiningarhæfni t.d. varðandi alþjóðlega tækni- og viðskiptaþróunar.
 • Þekking/reynsla af markaðsmálum.
 • Reynsla af verkefnastjórnun.
 • Góð almenn tölvufærni.
 • Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Sótt er um starfið í gegnum vef capacent.