Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 201,7 stig í apríl 2021 (janúar 2011=100) og hækkar um 0,5% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 1%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í apríl 2021.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 694 samningar, sem þinglýst var í apríl 2021. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í apríl 2021 eru því unnar upp úr 490 leigusamningum sem þinglýst var í apríl 2021.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í apríl 2021 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð2 herbergi3 herbergi4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes4448325128282479
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar4964307328342297
Kópavogur3239309524672280
Garðabær og Hafnarfjörður3396278724212095
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur3583258825792102
Breiðholt271225922101
Kjalarnes og Mosfellsbær312723062364
Suðurnes3358253417391430
Vesturland215620721939
Vestfirðir
Norðurland nema Akureyri18391523
Akureyri231818901584
Austurland
Suðurland198921691835

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Heimild/Þjóðskrá