Sigríður Ingvarsdóttir bæjarstjóri Fjallabyggðar tók til máls á 242. fundi bæjarstjórnar Fjallabyggðar og segir ábyrgan rekstur og litlar skuldir hjá Fjallabyggð.

Samkvæmt framlögðum ársreikningi Fjallabyggðar er rekstrarniðurstaða samstæðu A- og B- hluta jákvæð um kr. 89.851.000 sem er talsvert betra en fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir. Vaxtaberandi skuldir sveitarfélagsins við lánastofnanir eru kr. 113.000.000 sem er með því lægsta sem gerist á landinu. Það þýðir um það bil 57.000 krónur á hvern íbúa. Lífeyrisskuldbindingar sveitarfélagsins hækkuðu umtalsvert milli ára eða um 315 milljónir sem gerir það að verkum að rekstrarafgangur ársins er ekki enn meiri.

Rekstrarniðurstaða A-hluta er jákvæð um kr. 81.716.000. Fjárfesting ársins nam kr. 327.000.000. Handbært fé frá rekstri samstæðu A- og B- hluta var kr. 443.823.000 og veltufé frá rekstri fyrir samstæðuna var kr. 593.825.000 og því er fjárfestinga- og framkvæmdageta Fjallabyggðar með ágætum. Að undanförnu hefur stundum reynst erfitt að fá tilboð í þau verk sem boðin eru út. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok nam kr. 4.628.400.000 samkvæmt efnahagsreikningi, en eigið fé A hluta um kr. 3.863.100.000.

Rekstur sveitarfélagsins var nokkuð stöðugur á árinu, líkt og undanfarin ár. Rekstur málaflokka var almennt innan fjárhagsáætlunar þrátt fyrir verðbólgu, nýja kjarasamninga og aðra óvissuþætti. Tekjur sveitarfélagsins voru nokkuð hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir, en það má helst rekja til aukinna framlaga frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.