Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjónustu- og upplýsingafulltrúa á Fjármála- og stjórnsýslusvið í 100% starf. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast áfram í starfi og aðlaga sig að breyttu starfsumhverfi á hverjum tíma. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:

 • Ritstjórn heimasíðu  og umsjón með vefmiðlum.
 • Tekur þátt í uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu og upplýsingatækni.
 • Markaðssetning á Dalvíkurbyggð og gerð kynningarefnis.
 • Almenn upplýsingagjöf í þjónustuveri.
 • Starfsmaður atvinnumála- og kynningarráðs.
 • Móttaka og skráning reikninga.
 • Þátttaka í stefnumótun.
 • Ýmis tímabundin verkefni .

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf er æskilegt.
 • Góð þekking og reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, er kostur.
 • Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði.
 • Gott vald á íslensku og  færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni.
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
 • Metnaður til árangurs og jákvæðni.

 

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2018.

 

Umsóknum skal skila til sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs á netfangið gp@dalvikurbyggd.is.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, (gp@dalvikurbyggd.is) eða í síma 460-4903.

 

Dalvíkurbyggð er 1900 manna sveitarfélag við Eyjafjörð.

Þar er blómlegt atvinnulíf, öflugt menningarlíf og aðstaða til íþróttaiðkunar framúrskarandi.

Umhverfið er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður til útivistar með besta móti.

 

Af dalvikurbyggd.is