Húnaþing vestra auglýsir starf skipulags- og byggingarfulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða 100% starf með starfsstöð á Hvammstanga.

Starf byggingarfulltrúa er lögbundið, sbr. 8. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010. Hlutverk hans er að veita embættinu faglega forystu og móta framtíðarstefnu innan ramma laga og reglugerða. Jafnframt að hafa eftirlit og eftirfylgni með að lögum um mannvirki nr. 160/2010, reglugerðum og öðrum lögum byggingarmála sé framfylgt.

Starfssvið:

 • Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
 • Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar og úttektir.
 • Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og umhverfisráðs.
 • Byggingarfulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.  
 • Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar sem sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
 • Önnur verkefni sem viðkomandi er falið hverju sinni og undir embættið heyra.

 Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði byggingarmála skv. 8. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010.
 • Þekking og reynsla á sviði byggingarmála
 • Þekking og reynsla á sviði skipulagsmála
 • Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
 • Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingarreglugerð.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 • Góð íslenskukunnátta og hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð almenn tölvukunnátta.

Með umsókn skal fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir sveitarstjóri í síma 455 2400 eða á netfanginu rjona@hunathing.is.

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar.

Umsóknir skulu berast á netfangið rjona@hunathing.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.