Laust er til umsóknar starf veitustjóra sveitarfélagsins Húnaþings vestra.

Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf veitustjóra Húnaþings vestra.  Starfið tilheyrir umhverfissviði en heyrir beint undir sveitarstjóra.  Veitustjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Starfssvið:

 • Ber ábyrgð á framkvæmdum og rekstri hitaveitu, vatnsveitu og fráveitu en vinnur jafnframt að öðrum tilfallandi verkefnum í samráði við rekstrarstjóra
 • Er yfirmaður annarra starfsmanna veitna
 • Vinnur að undirbúningi fjárhagsáætlana fyrir veitur í samvinnu við framkvæmdaráð og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á
 • Hefur eftirlit með ástandi veitukerfa og tryggir viðhald þess
 • Ber ábyrgð og eftirlit með öryggismálum sem snerta veitur
 • Verkefnastjórn sérverkefna, s.s. ljósleiðara
 • Stefnumótun veitumála sveitarfélaginu í heild í samstarfi við sveitarstjórn og sveitarstjóra
 • Samskipti og upplýsingagjöf til viðskiptavina og íbúa sveitarfélagsins

 Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Iðnmenntun og/eða tæknimenntun er æskileg
 • Reynsla á sviði veitna og  framkvæmda er nauðsynleg
  Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðaráætlunum
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Forystu- og skipulagshæfileikar
 • Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
 • Góð tölvukunnátta

Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst.

Umsóknir skulu berast á netfangið rjona@hunathing.is.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri í síma 455-2400