Mennta- og barnamálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna sem styðja við börn sem fengið hafa alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum á aldrinum 0-6 ára og 16-18 ára. Úthlutunin er hluti af reynsluverkefni stjórnvalda til tveggja ára um að styrkja sveitarfélög við að þróa verkefni og efla stuðning við börn á flótta.

Markmið styrkjanna er að vera hreyfiafl framfara í stuðningi við börn á flótta og eru sveitarfélög hvött til nýsköpunar í málaflokknum. Horft er sérstaklega til verkefna og úrræða fyrir ungabörn, börn á leikskóla- og á framhaldsskólaaldri.

Sveitarfélög geta leitað samstarfs við önnur sveitarfélög, stofnanir og félagasamtök eða annarra aðila sem vinna að málefnum barna á þessum aldri.

Verkefni skal vera

 • með áherslu á félags- og námslegar þarfir barna með flóttabakgrunn,
 • með skýra fjárhagsáætlun og traustan fjárhagsgrundvöll,
 • með vel skilgreinda verk- og tímaáætlun,
 • með skýra áætlun um miðlun á afurðum og reynslu af verkefninu og að allar afurðir verkefnisins verði gerðar aðgengilegar á landsvísu án endurgjalds.

Áherslur í úthlutun eru á

 • málefni barna og ungmenna sem nýlega hafa fengið alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Horft er sérstaklega til verkefna til stuðnings börnum sem ekki eru á skólaskyldualdri, þ.e. yngri en 6 ára og eldri en 15 ára;
 • fjölbreytt verkefni s.s. innan leikskóla, framhaldsskóla, félagsmiðstöðva, barnaverndar, íþrótta- og tómstundastarfs;
 • samstarf milli sviða og stofnana innan sveitarfélags, milli sveitarfélaga og/eða samstarf sveitarfélags/stofnana (s.s. framhaldsskóla, heilsugæslu o.s.frv.) og/eða félagasamtaka.

Hvatt er til að umsóknir

 • byggi á vel skilgreindu samstarfi sveitarfélaga/landsvæða og annarra aðila, en það er þó ekki skylda,
 • séu með yfirliti um áætlað framlag umsóknaraðila, hvort sem er í vinnu eða útgjöldum.

Allir aðilar á sveitarstjórnarstigi geta sótt um styrki. Aðrir aðilar þurfa að skila inn staðfestingu um samstarf sveitarfélags með umsókn.

Umsóknir eru metnar út frá því að

 • verkefnið falli að áherslum auglýsingar,
 • verkefnið feli í sér þróunarstarf með notagildi fyrir aðra,
 • líkur séu á að umsækjanda takist að ná þeim markmiðum sem verkefnið miðar að innan tímaramma,
 • fjárhagsáætlun sé skýr og gagnsæ.

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2024. Úthlutað verður í lok apríl 2024.

Sækja um styrk (undir Eyðublöð – Mennta- og barnamálaráðuneytið)