Áætlað er að 7.600 (±1.700) störf hafi verið laus á öðrum ársfjórðungi 2021 samkvæmt starfaskráningu Hagstofu Íslands. Á sama tíma voru um 183.300 (±10.900) störf mönnuð á íslenskum vinnumarkaði og hlutfall lausra starfa því 4,0% (±0,8).

Samanburður við 2020 sýnir að 5.100 fleiri störf voru laus á öðrum ársfjórðungi 2021 en á sama tímabili 2020. Mönnuðum störfum fækkaði um 6.700 á milli ára og hlutfall lausra starfa hækkaði um 2,7 prósentustig

Borið saman við fyrsta ársfjórðung 2021 fjölgaði lausum störfum um 4.000 á milli ársfjórðunga og jókst fjöldi mannaðra starfa um 700. Hlutfall lausra starfa hækkaði um 2,1 prósentustig á milli ársfjórðunga.

Niðurstöður starfaskráningar sýna að hæsta hlutfall lausra starfa á öðrum ársfjórðungi 2021 var í ferðaþjónustu og tengdum greinum eða 11,8% (±4,0). Áætlað er að 17.900 hafi verið starfandi í einkennandi greinum ferðaþjónustu og laus störf verið 2.400. Á mynd 3 má sjá þróun á fjölda mannaðra og lausra starfa í einkennandi greinum ferðaþjónustu frá ársbyrjun 2019. Samanburður á niðurstöðum annars ársfjórðungs 2021 og 2020 sýnir að fjöldi mannaðra starfa jókst um 4.300 á milli ára og lausum störfum fjölgaði um 2.200.

Niðurstöður starfaskráningar á öðrum ársfjórðungi 2021
MælingGildi1Staðalvilla2Neðri mörk3Efri mörk3
Fjöldi lausra starfa7.6009006.0009.300
Fjöldi mannaðra starfa183.3005.500172.400194.200
Hlutfall lausra starfa4,00,43,24,8

1 Tölur eru námundaðar að næsta hundraði.
2 Staðalvilla mælingar vísar til breytileika í mælingu á milli úrtaka.
3 Neðri og efri vikmörk mælinga vísa til spannar öryggisbilsins í kringum meðaltalið. Í endurteknum úrtökum mun þýðistalan falla innan öryggisbilsins í 95% tilvika.

Um gögnin
Starfaskráning Hagstofu Íslands er ársfjórðungsleg úrtaksrannsókn á meðal íslenskra lögaðila. Þýðið nær til allra lögaðila á íslenskum vinnumarkaði sem eru með fleiri en einn starfsmann í vinnu. Valið er í úrtak einu sinni á ári í byrjun hvers árs á grundvelli fyrirtækjaskrár ársins á undan. Viðmiðunardagur starfaskráningar fyrir annan ársfjórðung 2021 var 15. maí og svarhlutfall var 91%.

Um er að ræða bráðabirgðartölur sem geta tekið breytingum með bættum þýðisupplýsingum. Við túlkun þarf einnig að hafa í huga að um úrtaksrannsókn er að ræða og að fjöldi mannaðra starfa samkvæmt starfaskráningu er punktmat á fjölda starfa á ákveðnu viðmiðunartímabili. Því þarf að hafa öryggisbil til hliðsjónar við túlkun á niðurstöðum.

Mynd pixabay