Áætlað er að 217.200 (± 6.200) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í júní 2020 samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands en það jafngildir 83,1% (± 2,4) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu er áætlað að 209.500 (± 4.900) hafi verið starfandi en 7.700 (± 2.500) án vinnu og í atvinnuleit. Áætlað hlutfall starfandi af mannfjölda var 80,2% (± 2,3) og hlutfall atvinnulausra 3,5% (± 1,1).

Mælt atvinnuleysi í júní 2020 lækkaði frá maí þegar það mældist 9,9%. Ef mælingar á atvinnuleysi í júní 2020 eru bornar saman við mælingar í júní frá fyrri árum má sjá að atvinnuleysi nú er svipuð því sem var fyrir ári síðan þegar það var 3,2% en milli áranna 2015 til 2018 var mælt atvinnuleysi í júní á bilinu 2,2 til 3,1%. Mæld atvinnuþátttaka í júní 2020 var heldur lægri en hefur verið síðustu ár í júní og sérstaklega hjá ungu fólki á aldrinum 16 – 24 ára. Þess ber þó að gæta að hlutfall atvinnuþátttöku er enn hátt meðal ungs fólks eða 91,3%. Til samanburðar var atvinnuþátta ungs fólks 94,3% í júní 2019 og 92,7% í júní 2018.

Samkvæmt árstíðarleiðréttum tölum var fjöldi atvinnulausra í júní 8.300 eða um 4,1% af vinnuaflinu. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka var 80,1% og árstíðarleiðrétt hlutfall starfandi 75,5%. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka jókst um hálft prósentustig og hlutfall starfandi hækkaði um 2,7 prósentustig borið saman við maí 2020. Árstíðarleiðréttur meðalfjöldi unninna stunda í júní var 36,9 sem er hækkun um 0,2 stundir frá maí.

Árstíðarleiðrétt leitni atvinnuleysis síðustu 6 mánaða hækkaði úr 3,7% í janúar 2020 í 4,5% í júní. Leitni hlutfalls starfandi hækkaði um 1 prósentustig milli mánaða og er nú 0,3 prósentustigum hærri en hún var í janúar á þessu ári.

Rétt er að benda á að árstíðarleiðréttar tölur geta verið ónákvæmar við óvenjulegar aðstæður líkt og nú eru á vinnumarkaði. Árstíðarleiðréttar tölur gera ráð fyrir almennum árstíðarbundnum sveiflum á vinnumarkaði, til dæmis auknum fjölda atvinnulausra að vori þegar námsmenn hefja leit að sumarvinnu, en slíkar leiðréttingar duga skammt þegar óvæntir og einstakir atburðir hafa áhrif á atvinnustöðu fólks. Því er mikilvægt að horfa frekar til óleiðréttra mælinga við mat á skammtímaáhrifum.

Allar fjöldatölur eru vigtaðar eftir aldri og kyni og námundaðar að næsta hundraði.

Mikilvægt er að hafa í huga að um er að ræða bráðabirgðatölur sem verða endurskoðaðar þegar ársfjórðungi lýkur. Vísbendingar eru um brottfallsskekkju í niðurstöðunum sem lýsa sér í því að einstaklingar sem fengu greiddar atvinnuleysisbætur í júní voru ólíklegri til að svara spurningalista rannsóknarinnar heldur en þeir sem ekki fengu greiddar þess háttar bætur. Þetta kann að leiða til vanmats á atvinnuleysi fyrir júnímánuð.

Tafla 1. Vinnumarkaður í júní — óleiðrétt mæling
ÖryggisbilÖryggisbilÖryggisbil
2018(±95%)2019(±95%)2020(±95%)
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka84,02,484,02,383,12,4
Hlutfall starfandi81,52,481,42,680,22,3
Atvinnuleysi3,11,03,21,13,51,1
Vinnustundir421,041,01,439,21,1
Vinnuafl209.7005.900216.0006.000217.2006.200
Starfandi203.2004.900209.1005.400209.5004.900
Atvinnulausir6.4002.0006.8002.4007.7002.500
Utan vinnumarkaðar39.8005.80041.1005.90044.1005.500
Áætlaður mannfjöldi249.500257.100261.300
Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
jan.20feb.20mar.20apr.20maí.20jún.20
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka81,080,479,075,479,580,1
Hlutfall starfandi78,077,576,970,272,875,5
Atvinnuleysi3,45,03,35,35,94,1
Vinnustundir39,639,438,437,336,736,9
Vinnuafl208.700208.500208.300195.400203.700209.400
Starfandi202.700199.600202.200183.200190.500197.900
Atvinnulausir7.00010.3005.90011.30014.3008.300
Utan vinnumarkaðar50.40051.00053.30061.70055.40053.700
Áætlaður mannfjöldi259.100259.600261.800258.500259.500262.100
Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
jan.20feb.20mar.20apr.20maí.20jún.20
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka80,981,180,180,179,979,9
Hlutfall starfandi77,977,677,077,077,278,2
Atvinnuleysi3,74,03,64,14,54,5
Vinnustundir40,039,839,537,537,336,8
Vinnuafl209.400209.300209.000206.900207.100208.400
Starfandi202.600201.000202.000198.500196.300199.300
Atvinnulausir7.3008.1007.5008.5009.2009.000
Utan vinnumarkaðar49.70050.30052.20056.40056.70055.000
Áætlaður mannfjöldi259.200259.600261.800260.600259.900262.000

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir júní 2020 ná til fjögurra vikna, frá 1. júní til og með 28. júní. Í úrtak völdust af handahófi 1.534 einstaklingur á aldrinum 16-74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.499 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 966 einstaklingum sem jafngildir 64,4% svarhlutfalli.

Mynd/pixabay