Opnað hefur verið fyrir rafrænar umsóknir um jarðræktarstyrki í garðyrkju vegna útiræktaðs grænmetis á yfirstandandi ári á Afurð Greiðslukerfi landbúnaðarins afurd.is.

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 26. október n.k.

Framleiðendur sem uppfylla skilyrði 3. gr. reglugerðar um almennan stuðning við garðyrkju nr. 630/2020 geta sótt um jarðræktarstyrk í garðyrkju. Skilyrði og forsenda fyrir veitingu stuðnings eru fullnægjandi skil á skýrsluhaldi í Jörð.

Framlag á hvern hektara (ha) fyrir hvert bú tekur mið af heildarfjölda ha sem sótt er um. Ekki er greitt framlag fyrir ræktun undir einum hektara.

Fjöldi ha sem sótt er um reiknast í samræmi við eftirfarandi stuðla:

Fjöldi ha sem sótt er umStuðull umsóttra ha
1-30 ha1,0 fyrir rótarafurðir
1-30 ha4,0 fyrir afurðir ræktaðar ofanjarðar
> 30 ha0,7 fyrir rótararfurðir
> 30 ha3,0 fyrir afurðir ræktaðar ofanjarðar

Sjá nánar á stjornarradid.is