Fjárhagsáætlun bæjarsjóðs Fjallabyggðar fyrir árið 2022 var samþykkt á bæjarstjórnarfundi 15. desember 2021.

Helstu niðurstöðutölur eru eftirfarandi:

 • Rekstrarafkoma samstæðu er áætluð jákvæð um 48 millj.kr.
 • Rekstrarafkoma samstæðu, fyrir afskriftir og fjármagnsliði, er áætluð jákvæð um 264,3 millj.kr.
 • Útsvars- og álagningarprósenta fasteignagjalda er óbreytt á milli ára. 
 • Skatttekjur eru áætlaðar 1.542 millj.kr.
 • Heildartekjur eru áætlaðar 3.432 millj.kr.
 • Rekstrargjöld, utan afskrifta og fjármagnsliða, eru áætluð 3.167 millj.kr.
 • Heildareignir sveitarfélagsins eru áætlaðar 6.122 millj.kr. 
  • Eigið fé er 3.985 millj.kr., eiginfjárhlutfall er 65%.
 • Skuldir og skuldbindingar hækka um 43 millj.kr. og eru áætlaðar 2.138 millj.kr. 
  • Skuldaviðmið bæjarsjóðs er áætlað 32,5% fyrir 2022.
  • Vaxtaberandi skuldir eru 300 millj.kr., en voru 326 millj.kr. árið 2021. 
 • Veltufé frá rekstri er áætlað 372 millj.kr., sem er 10,8% af rekstrartekjum.
 • Áætlun gerir ekki ráð fyrir því að þörf verði á töku nýrra langtímalána.
 • Framkvæmdaáætlun gerir ráð fyrir að fjárfesting komandi árs nemi alls 617 millj.kr.

Þar ber hæst:

 • Íþróttamiðstöðin á Siglufirði – viðbygging, bætt aðgengi fyrir fatlaða og nýir búningsklefar 
 • Nýtt húsnæði fyrir félagsmiðstöðuna NEON
 • Íþróttamiðstöð Ólafsfirði, endurnýjun búningsaðstöðu 
 • Nýtt aðstöðuhús á tjaldsvæðið í Ólafsfirði 
 • Umhverfisúrbætur á svæði vestan Óskarsbryggju á Siglufirði
 • Bætt umferðaröryggi og ásýnd Aðalgötu í Ólafsfirði
 • Gatnagerð og malbikun nýrra gatna á Siglufirði og í Ólafsfirði
 • Áframhald úrbóta á frárennsliskerfi beggja byggðarkjarna
 • Áframhald endurnýjunar götulýsingar, LED-væðing
 • Endurnýjun gangstétta og gerð nýrra göngustíga

Spurningum svarar:
Elías Pétursson, bæjarstjóri
elias@fjallabyggd, 892 0989