Landbúnaðarháskóla Íslands hefur verið falið að vinna drög að aðgerðaáætlun til eflingar kornræktar. Áætlunin er unnin að beiðni Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra í kjölfar funda með sérfræðingum á sviði kornræktar við Landbúnaðarháskólann. Mikilvægi innlendrar kornræktar hefur aukist verulega í takti við aukið vægi fæðuöryggis síðustu misseri. Einnig kemur fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að unnin verði aðgerðaáætlun um eflingu kornræktar á kjörtímabilinu.

Efling innlends kornmarkaðar er eitt stærsta viðfangsefni verkefnisins. Einnig verður skilgreind nauðsynleg uppbygging á sviði kynbóta, bútækni og aðlögun stuðningskerfa í takt við það sem þekkist erlendis. Fýsileiki innlends kornsamlags verður kannaður og skilgreindar þarfir á lágmarksbirgðum kornvöru í landinu.

Vinnuhópurinn samanstendur af sérfræðingum á sviði landbúnaðar, kornræktar, viðskipta og verkfræði. Hópurinn mun kynna sér starfsemi, kerfi og eignarhald kornsamlaga á Norðurlöndum. Að auki verður skoðuð starfsemi innlendra samlaga í innlendum landbúnaðargreinum.

Staðsetning væntanlegs samlags auk þurrkstöðva og korngeymslna er mikilvæg og því verður lögð áhersla á að finna sem hentugasta staðsetningu. Þar spilar inn í nálægð við framleiðendur, markaði, nýtingu jarðvarma o.fl. Kannað verður hvernig og hvort sé hægt að nýta fyrirliggjandi innviði sem best í þessu samhengi, s.s. þurrkstöðvar og minni geymslur sem eru nú þegar í rekstri.

Hópurinn mun leggja til aðgerðir til að bregðast við árum þar sem uppskera á korni er rýr með það að markmiði að vernda bæði bændur og kaupendur og lágmarka fjárhagslegt tjón.

Vinna hefst við verkefnið í ágúst árið 2022 og stefnt er að henni ljúki í mars 2023. Áætlað er að stöðuyfirlit verði veitt í desember 2022 og lokaskýrslu skilað í mars 2023.

Egill Gautason, Helgi E. Þorvaldsson, Hrannar S. Hilmarsson, og Ragnheiður I. Þórarinsdóttir rektor mynda starfshópinn af hálfu Landbúnaðarháskólans.

Mynd/iStock/Lydur