Í fundargerð Bæjarráðs Fjallabyggðar dags. 31. mars segir meðal annars:

2. 2003069 – Notendagjöld – Aðgerðir til viðspyrnu vegna Covid19.
Með vísan til bókunar meirihluta bæjarráðs við lið 1, varðandi viljaleysi H-listans til samstarfs, þá leggur meirihluti bæjarráðs fram eftirfarandi tillögu vegna innheimtu þjónustugjalda og annarra ráðstafana vegna skerðingar á starfsemi stofnana Fjallabyggðar vegna COVID-19.

Leikskólagjöld:
Ef foreldrar taka börn sín heim, í samráði við leikskólastjóra vegna COVID-19 til að létta undir með skólanum, er vistunargjald fyrir hvern heilan dag fellt niður svo og matargjald. Sama gildir ef leikskólinn lokar deild vegna manneklu eða af öðrum ástæðum. Semji foreldrar um skólavistun hluta úr degi til lengri tíma eru gjöld skert í hlutfalli við það. Hálftímagjald fellur niður þann tíma sem leikskólinn þarf að takmarka starfsemi við kl. 8.00 -16.00
Ef börn eru tekin heim á miðjum degi eða skólastarf stytt þann daginn fæst ekki endurgreiðsla.
Útgáfa reikninga: Búið er að gefa út reikninga fyrir apríl sem verða leiðréttir á næstu dögum vegna þjónustu sem ekki var nýtt í mars. Leiðrétting vegna apríl kemur fram í reikningagerð í maí.

Skólamáltíðir:
Skólaritari hefur sent upplýsingar fyrir apríl mánuð á gjaldkera, á aprílreikningi verða þeir dagar í mars, sem nemendur eru heima vegna Covid-19 felldir niður, þar af er öll unglingadeildin þar sem nemendur eru í fjarnámi. Foreldrar eru hvattir til að endurskoða skráningu fyrir apríl mánuð með t.t. skólasóknar barna sinna.
Útgáfa reikninga: Við útgáfu maíreikninga verður frádráttur vegna daga í apríl sem nemendur eru heima v. Covid-19. Skólaritari heldur utan um skráningu.

Lengd viðvera:
Gjald fyrir þá daga í mars sem Lengd viðvera var lokuð, kemur til frádráttar á maíreikningi.
Útgáfa reikninga: Reikningar verði ekki sendir út fyrir apríl.

Sund og líkamsrækt:
Tímabilskort í sund og líkamsrækt verði framlengd um þann tíma sem lokun varir.

Þjónustugjöld félagsþjónustu:
Ekki verður innheimt fyrir þjónustu sem fellur niður, s.s. fæðisgjald í Iðju og dagdvöl aldraðra. Ekki verður innheimt fyrir þjónustu sem fellur niður á heimilum fólks s.s. félagslega heimaþjónustu.
Reikningar hafa hingað til verið gefnir út eftir á, þannig að ekki ætti að koma til sérstakra leiðréttinga.

Meirihluti bæjarráðs samþykkir tillöguna með tveimur atkvæðum Helgu Helgadóttur og Nönnu Árnadóttur og felur bæjarstjóra og deildarstjóra stjórnsýslu- og fjármála fullnaðarafgreiðslu málsins. Jón Valgeir Baldursson H-lista situr hjá.