Útborgað skilagjald til neytenda fyrir flöskur og dósir hefur verið hækkað úr sextán krónum í átján á hverja einingu.

Alþingi samþykkti í apríl frumvarp umhverfis- og auðlindaráðherra um breytingar á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota drykkjarvöruumbúða.

Í lögunum felast breytingar sem auka eiga skil og endurvinnslu á einnota drykkjarvöruumbúðum, m.a. með hækkun skilagjalds, sem tekur gildi í dag.

Lagabreytingin hefur einnig í för með sér að hægt verður að hefja markvissa vinnu við endurvinnslu á einnota glerumbúðum á þessu ári. Glerumbúðir eru að hluta endurnýttar á Íslandi og þá aðallega notaðar sem fyllingarefni. Engin endurvinnsla glerumbúða fer fram hér á landi og hefur gler ekki heldur verið flutt utan til endurvinnslu. Endurvinnsluhlutfallið hefur því verið núll til margra ára en núgildandi markmið hljóðar upp á 60% endurvinnslu. Þessi breyting er mikilvægt framfaraskref og stuðlar að því að markmið um endurvinnslu glerumbúða sem falla til hér á landi verði uppfyllt á komandi árum.

Þá er í lögunum skilgreindur nýr flokkur drykkjarvöruumbúða, þ.e. umbúðir úr endurunnu, ólituðu plastefni, sem mun bera lægra gjald en aðrar plastumbúðir og felur þannig í sér hvata til notkunar á endurunnu plasti til framleiðslu nýrra drykkjarvöruumbúða.

Markmið laganna er að skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis með því að stuðla að aukinni söfnun og endurvinnslu allra einnota drykkjarvöruumbúða og minnka notkun þeirra.

Mynd: Pexels
Skoða á vef Stjórnarráðsins