Samningar milli Sjúkratrygginga Íslands, Klíníkurinnar í Ármúla og Handlæknastöðvarinnar í Glæsibæ um framkvæmd 700 liðskiptaaðgerða á þessu ári voru undirritaðir 30 mars og staðfestir af heilbrigðisráðherra. Með þessu nýtist betur afkastageta heilbrigðiskerfisins sem leiðir til styttri biðtíma sjúklinga eftir þessari mikilvægu þjónustu. Sjúklingum sem fá þjónustu á grundvelli samninganna er tryggð greiðsluþátttaka í samræmi við reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu.

Áhersla á þá sem lengi hafa beðið

Samkvæmt samningunum mun Handlæknastöðin í Glæsibæ framkvæma 100 mjaðmaliðskiptaaðgerðir og 300 hnjáliðskiptaaðgerðir á árinu. Klíníkin mun framkvæma 100 mjaðmaliðskiptaaðgerðir og 200 hnjáliðskiptaaðgerðir á árinu.

Markmið samninganna er að jafna aðgengi einstaklinga að þessari mikilvægu heilbrigðisþjónustu og leitast við að auka afköst kerfisins. Þannig er hægt  að bregðast við bæði uppsafnaðri og aukinni þörf  á liðskiptaaðgerðum. Í samningunum er sérstaklega kveðið á um að þjónusta við notendur verði ávallt í fyrirrúmi og að aðgerðirnar séu framkvæmdar á hagkvæman og skilvirkan hátt. Áhersla verður lögð á að framkvæma aðgerðir hjá einstaklingum sem hafa beðið lengi eftir aðgerð.

Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra: ,,Þetta eru ánægjuleg tímamót. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að aðgengi að heilbrigðisþjónustu sé réttlætismál. Þessir samningar munu tryggja jafnt aðgengi einstaklinga að þessari mikilvægu heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Samningarnir eru einn liður í því að stuðla að aukinni samvinnu allra aðila heilbrigðiskerfisins og auka afkastagetuna. Þannig stuðla samningarnir að auknu, tímanlegu og jöfnu aðgengi að liðskiptiaðgerðum.“

,,Við búum svo vel að eiga fjölmarga hæfileikaríka skurðlækna hér á landi, öflugt heilbrigðisstarfsfólk og almennt góða aðstöðu til að framkvæma þessar tegundir aðgerða. Við höfum því fulla burði til þess að stytta bið og halda í við hratt vaxandi þörf á liðskiptiaðgerðum til framtíðar. Samstillt átak og samvinna kerfisins í heild er forsenda þess að það gangi eftir.“

Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga: ,,Samningar um liðskiptaaðgerðir eru mikilvægur þáttur í að stytta bið eftir mikilvægri heilbrigðisþjónustu. Það er fagnaðarefni fyrir Sjúkratryggingar að standa að þessu mikilvæga verkefni  og að náðst hafi góð samvinna við fyrirtækin tvö. Það er eitt lykilhlutverka Sjúkratrygginga að stuðla að sem bestu aðgengi og takmarka óhóflega bið eftir þjónustu.“

Mynd frá undirritun samninga um liðskiptaaðgerðir 30. mars/aðsend