Slökkvilið Brunavarna Húnaþings vestra óskar eftir öflugum einstaklingum til starfa. Um er að ræða störf slökkviliðsmanna sem felast í því að sinna útköllum, æfingum og öðrum verkefnum að beiðni slökkviliðsstjóra.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
Æskilegt er að umsækjendur uppfylli hæfniskröfur 13. gr. reglugerðar um starfsemi slökkviliða nr. 747/2018

  • Hafi góða líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, reglusamir og háttvísir, hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og vera ekki haldnir lofthræðslu eða innilokunarkennd
  • Hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna eða sambærilega menntun og reynslu (má víkja frá í undantekningartilfellum)

Að auki er æskilegt að starfandi slökkviliðsmenn uppfylli eftirtalin skilyrði:

  • Aukin ökuréttindi C til að stjórna vörubifreið
  • Standast læknisskoðun og þrekpróf
  • Hafa jákvætt hugarfar og færni í mannlegum samskiptum
  • Menntun og/eða reynsla af starfi slökkviliðs- og/eða sjúkraflutningamanna er kostur
  • Vilji til að afla sér viðeigandi menntunar slökkviliðsmanna

Fylgiskjöl með umsókn:

Prófskírteini, sakavottorð, ljósrit af ökuskírteini og ferilsskrá.

Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á netfangið slokkvistod@hunathing.is Nánari upplýsingar gefur Jóhannes Kári Bragason slökkviliðsstjóri í síma 695 1168.

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2022.