Kirkjugarður á Saurbæjarási – stækkun landnotkunarreits.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar samþykkti þann 20. Júní sl. að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Fjallabyggðar 2020-2032 í samræmi við 31.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin gerir ráð fyrir breyttri afmörkun á landnotkunarreit frá því að vera punktur yfir í að vera um 6 ha fláki.

Nánari upplýsingar eru á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar undir slóðinni: https://skipulagsgatt.is/issues/32

Tillaga að deiliskipulagi kirkjugarðs á Saurbæjarási, Siglufirði.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar samþykkti þann 20. Júní 2023 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi kirkjugarðs á Saurbæjarási skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er tæpir 6 ha. og markast af Siglufjarðarvegi til suðurs og vesturs og Ráeyrarvegi til norðurs. Markmið deiliskipulagsins er að festa í sessi núverandi kirkjugarð á Saurbæjarási og tryggja garðinum nægilegt landrými fyrir kistugrafreiti næstu áratugi. Þá er jafnframt tekið frá svæði sem hugsað er til lengri framtíðar hvað varðar nýtingu.

Nánari upplýsingar eru á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar undir slóðinni: https://skipulagsgatt.is/issues/26