Á haustþingi SSNV í október 2019 var skipuð samgöngu- og innviðanefnd. Hlutverk nefndarinnar er að vinna að upplýsingaöflum vegna samgönguáætlunar SSNV með starfsmönnum samtakanna. Ítarleg upplýsingaöflun og greining á þáttum er varða samgöngu- og innviðamál er grundvöllur þess að setja megi saman raunhæfar áætlanir um uppbyggingu samgöngumannvirkja og annarra innviða í landshlutanum.

Hluti af vinnu nefndarinnar er að skoða raunverulega stöðu fjarskipta á starfssvæðinu. Staða mála í þéttbýli liggur nokkuð vel fyrir en staða í dreifbýlinu er ekki alveg eins ljós. Fyrirliggjandi eru mælingar Póst- og fjarskiptastofnunar en þær gefa ekki raunsanna mynd af stöðu mála þar sem mælingar þeirra eru gerðar við bestu mögulegu skilyrði á þjóðvegi eða stofn/tengivegi. Oft er það svo að þegar komið er heim að bæjum er staðan allt önnur.

Til að fá betri upplýsingar um raunverulega stöðu fjarskiptamála í dreifbýli hefur nú verið sent út bréf sem berast á til allra bæja á starfssvæðinu. Bréfið inniheldur könnun á fjarskiptasambandi á viðkomandi bæ og er spurt um gsm samband, ljósleiðara, 3G og 4G. Einnig er spurt um stöðu mála á helstu vinnusvæðum jarðarinnar.

Boðið er upp á að könnuninni sé svarað á pappír eða á rafrænu formi. Rafrænu útgáfuna er að finna hér: http://www.ssnv.is/is/um-ssnv/konnun

Nóg er að eitt svar berist frá hverjum bæ. Það er hins vegar mikilvægt að svör berist frá sem flestum bæjum svo að sú mynd sem upp verður dregin af stöðu fjarskiptamála í dreifbýli á Norðurlandi vestra verði eins rétt og kostur er.

Nánari upplýsingar veitir Sólveig Olga Sigurðardóttir, solveig@ssnv.is