Leitað er að drífandi einstaklingi sem er tilbúinn til að viðhalda og byggja upp öflugt skólasamfélag af dugnaði og atorku samkvæmt gildandi fræðslustefnu, með virðingu, metnað og gleði að leiðarljósi.
Starfið er í Fjallabyggð og miðað er við að ráðning sé frá og með 1. ágúst.


Helstu verkefni og ábyrgð

 • Fagleg forysta og leiða þróun skólastarfs til framtíðar í samræmi við fræðslustefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá leikskóla og lög um leikskóla.
 • Stjórn og ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
 • Starfsmannamál, s.s. ráðningar, starfsþróun og vinnutilhögun.
 • Samstarf við aðila skólasamfélagsins.
 • Samstarf við forráðamenn nemenda og upplýsingagjöf um starfsemi leikskólans.
 • Önnur verkefni er varðar stjórnun leikskólans í samráði við yfirmann.


Þekkingar- og hæfnikröfur

 • Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun sem nýtist í starfi ásamt leyfisbréfi.
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða haldbær stjórnunarreynsla sem nýtist í starfi.
 • Færni og reynsla í starfsmannastjórnun, stefnumótun og áætlanagerð.
 • Reynsla í fjármálastjórnun kostur.
 • Rík leiðtoga- og samskiptahæfni.
 • Góð skipulagsfærni.
 • Drifkraftur, jákvæðni og metnaður.


Leikskóli Fjallabyggðar er starfræktur í tveimur byggingum, Leikhólum í Ólafsfirði og Leikskálum á Siglufirði. Leikskólinn er samtals 8 deildir og er nemendafjöldi 100-120. Nánari upplýsingar um skólann má finna á https://leikskolifjallabyggdar.leikskolinn.is

Gildi skólasamfélagsins í Fjallabyggð eru: Kraftur – Sköpun – Lífsgleði

Í Fjallabyggð búa um 2.000 íbúar. Nánari upplýsingar um Fjallabyggð er að finna á heimasíðunni www.fjallabyggd.is og https://www.fagnar.is/

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2023

Sótt er um starfið á www.mognum.is
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.
Nánari upplýsingar veita Sigríður Ólafsdóttir; sigga@mognum.is og Telma Eiðsdóttir; telma@mognum.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samninganefndar sveitarfélaga (SNS) og Félags stjórnenda leikskóla (FSL).
Fjallabyggð áskilur sér rétt til að hafna öllum umsækjendum.
Gerð er krafa um hreina sakaskrá og heimild til að afla upplýsinga þar að lútandi.

Mynd/samansett